Powróć do: Dla Czytelników

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne to sprowadzanie z innych bibliotek krajowych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach WiMBP w Rzeszowie i innych bibliotekach Rzeszowa, a które są niezbędne czytelnikom. 

Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Czytelnia Główna przy ul. Sokoła 13, tam też tylko na miejscu udostępniane są sprowadzone z zewnątrz materiały.

Zamówienia można składać:

  • osobiście w Czytelni Głównej – wypełniając formularz wypożyczeń międzybibliotecznych
  • online – przesyłając na adres czytelnia@wimbp.rzeszow.pl wypełniony formularz wypożyczeń międzybibliotecznych dostępny w załączniku poniżej 
  • online – poprzez wypełnienie formularza Zamówień międzybibliotecznych dostępnego po zalogowaniu się na własne konto biblioteczne 

Uwaga! Wypożyczenia międzybiblioteczne nie są realizowane pomiędzy bibliotekami w Rzeszowie i agendami WiMBP.

4_5_Wypożyczenia_międzybiblioteczne 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie sprowadza się zbiorów specjalnych, publikacji chronionych, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i informacyjnych, dokumentów elektronicznych, gazet i czasopism oraz wydawnictw skoroszytowych.

 

Szczegółowych informacji nt. usługi wypożyczeń międzybibliotecznych udzielają bibliotekarze Czytelni Głównej. 

Kontakt: 17 866 94 27, e-mail: czytelnia@wimbp.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

Formularz wypożyczeń międzybibliotecznych
Format: docx, 13.76 kB