Powróć do: DLA BIBLIOTEKARZY

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją o ponad stuletniej tradycji, jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Członkami organizacji są osoby zatrudnione we wszystkich typach bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Logo_sbp 

Organizacja powstała w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich z inicjatywy dyrektorów warszawskich bibliotek, historyków, bibliofilów, bibliotekarzy i społeczników świadomych znaczenia bibliotek dla przyszłości polskiej nauki, kultury i edukacji. Pierwszym jej przewodniczącym był Ignacy Tadeusz Baranowski, wybitny historyk, dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich. 

Celem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, utwierdzanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także budowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w Warszawie 21 października 2017 r.  dostępny w załączniku poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Format: pdf, 972.34 kB