Powróć do: strona główna

O BIBLIOTECE

Zakładka zawiera najważniejsze informacje o Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie i oferowanych przez nas usługach. Znajdziesz tu również nasze dane kontaktowe oraz listę wydanych przez WiMBP książek i audiobooków.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zapewnia na stronie internetowej informacje o zakresie działalności WiMBP w Rzeszowie w postaci:

  • elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo (do pobrania w pliku poniżej)
  • informacji w tekście łatwym do czytania – ETR (do pobrania w pliku poniżej)