Powróć do: E-ZBIORY

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa udostępnia bezpłatnie cyfrowe zasoby piśmiennictwa z regionu.

Logotyp zawierający tekst PBC 

Powstała w 2007 r. na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. W dniu otwarcia PBC liczyła nieco ponad tysiąc publikacji zgrupowanych w 4 kolekcjach. Dziś kolekcji jest 15, a obiektów w nich zgromadzonych ponad 24 tysiące. Są to zarówno książki, broszury, czasopisma, pocztówki i fotografie, jak też druki ulotne, sprawozdania szkolne, mapy czy audiobooki. 

Zbiory PBC stale się powiększają, a do współpracy włączają się kolejni partnerzy.

PBC współpracuje z Europeaną oraz należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Zapraszamy na stronę Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz na profil PBC w serwisie Facebook.