Powróć do: O BIBLIOTECE

Dane teleadresowe

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
NIP: 813-026-80-24
REGON: 000276386
Nr rachunku bankowego: 
Santander Bank Polska S.A. 28 1500 1100 1216 5000 7895 0000

 

DYREKTOR
starszy kustosz mgr Bożena Janda

Z-CA DYREKTORA
starszy kustosz mgr Renata Pasternak

SEKRETARIAT
e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-402
w godzinach: 7.30–15.30

CENTRALA
tel. 17 8669-400

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mgr Grażyna Szeliga
ul. Sokoła 13
e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-444

SPECJALISTA DS. PROMOCJI
mgr Natalia Szwedo
ul. Sokoła 13
e-mail: promocja@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-406

 

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY 
ul. Sokoła 13
e-mail: insmet@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-422
kierownik: mgr Barbara Hulek
e-mail: bhulek@wimbp.rzeszow.pl 

instruktor ds. czytelnictwa dzieci i młodzieży: dr Marcelina Janisz
e-mail: mjanisz@wimbp.rzeszow.pl 
tel. 17 8669-423

instruktor ds. bibliotek samorządowych pow. rzeszowskiego oraz opracowania zbiorów: mgr Barbara Pawlikowska
e-mail: bpawlikowska@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-425

instruktor ds. czytelnictwa dorosłych: mgr Katarzyna Buczek
e-mail: kbuczek@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-424

instruktor ds. informacji: mgr Małgorzata Lis
e-mail: mlis@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-426

 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
ul. Sokoła 13
e-mail: udost@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-421 
kierownik: mgr Agnieszka Dworak
e-mail: adworak@wimbp.rzeszow.pl

instruktor: mgr Sylwia Wierzbińska
e-mail: swierzbinska@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-437

 

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY
ul. Sokoła 13
e-mail: region@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-418
kierownik: mgr inż. Monika Ohar–Pawiak
e-mail: mohar@wimbp.rzeszow.pl

SEKCJA BIBLIOGRAFII I INFORMACJI REGIONALNEJ
ul. Sokoła 13
tel. 17 8669-416
kierownik: mgr Elżbieta Szeliga
e-mail: eszeliga@wimbp.rzeszow.pl

 

DZIAŁ GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW
ul. Sokoła 13
e-mail: grom@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-431
kierownik: mgr Ewa Zimon

SEKCJA MAGAZYN REZERWOWY I SKŁADOWY
Archiwum Zakładowe
ul. Baczyńskiego 6
e-mail: mrez@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-434
kierownik: mgr Joanna Rozborska-Kałucka

 

DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW
ul. Sokoła 13
e-mail: oprac@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-435
kierownik: mgr Katarzyna Mitka

 

DZIAŁ KOMPUTERYZACJI PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH
ul. Sokoła 13
tel. 17 8669-441
kierownik: mgr inż. Barbara Pitera
e-mail: bpitera@wimbp.rzeszow.pl

informatyk, instruktor ds. komputeryzacji: Janusz Haliniak 
e-mail: haliniak@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-442

PRACOWNIA DIGITALIZACJI
ul. Dąbrowskiego 58a
tel. 17 8669-446
kierownik: Michał Zajdel
e-mail: mzajdel@wimbp.rzeszow.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY I OBSŁUGI
ul. Sokoła 13
e-mail: administracja@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-408
kierownik: mgr Janusz Górecki
tel. 17 8669-407

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
ul. Sokoła 13
Główny księgowy: mgr Joanna Fiszer
e-mail: jfiszer@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-412

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I KADR
mgr Barbara Tłuczek-Witalec
ul. Sokoła 13
e-mail: kadry@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-405

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kaczmar
ul. Sokoła 13
e-mail: mkaczmar@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-489

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY
mgr Grażyna Szeliga
ul. Sokoła 13
e-mail: gszeliga@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-444

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ
mgr Artur Najda
ul. Sokoła 13
e-mail: bhp@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-445

 

CZYTELNIE

CZYTELNIA GŁÓWNA, UL. SOKOŁA 13, I PIĘTRO
e-mail: czytelnia@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-427
kierownik: mgr Justyna Mucha-Szylar

 

WYPOŻYCZALNIE

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA, UL. DĄBROWSKIEGO 33A
e-mail: wg@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-449, 17 8669-453
kierownik: mgr Monika Kotarba
tel. 17 8669-448

WYPOŻYCZALNIA MUZYCZNA, UL. ŻEROMSKIEGO 2
e-mail: muzyczna@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-455
kierownik: starszy kustosz mgr Barbara Balicka
tel. 17 8669-454

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UL. SŁOWACKIEGO 11
e-mail: oddzial@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-457
kierownik: mgr Monika Patronik-Wajcowicz
tel. 17 8669-456

FILIA NR 1, UL. BOHATERÓW 5
e-mail: filia-1@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-459
kierownik: Beata Korczyńska
tel. 17 8669-458

FILIA NR 2, UL. FREDRY 5
e-mail: filia-2@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-461 
tel. 17 8669-462 
kierownik: mgr Karina Kwas
tel. 17 8669-460

FILIA NR 3, UL. KRZYŻANOWSKIEGO 6
e-mail: filia-3@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-464
kierownik: Katarzyna Mazur-Zuber
tel. 17 8669-463

FILIA NR 4, UL. OFIAR KATYNIA 15
e-mail: filia-4@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-466
kierownik: starszy kustosz mgr Danuta Hulek
tel. 17 8669-465

FILIA NR 5, UL. BUDZIWOJSKA 194
e-mail: filia-5@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-467
kierownik: mgr Aldona Wiśniowska

FILIA NR 6, UL. PODWISŁOCZE 6
e-mail: filia-6@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-470, 17 8669-469
kierownik: mgr Justyna Konarska-Łuksik
tel. 17 8669-468 

FILIA NR 7, UL. OSMECKIEGO 51
e-mail: filia-7@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-491, 17 8669-471
kierownik: mgr Anna Kurowska
tel. 17 8669-471

FILIA NR 8, UL. OKULICKIEGO 3
e-mail: filia-8@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-473
kierownik: mgr Patrycja Solecka
tel. 17 8669-472

FILIA NR 9, UL. CZACKIEGO 5 
e-mail: filia-9@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-475
kierownik: Ewa Drapała
tel. 17 8669-474

FILIA NR 10, UL. PODCHORĄŻYCH 1
e-mail: filia-10@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-477, 17 8669-478
kierownik: Maria Jamróg
tel. 17 8669-476

FILIA NR 11, UL. DĘBICKA 170
e-mail: filia-11@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-479
kierownik: mgr Joanna Piela

FILIA NR 12, UL. BESKIDZKA 5
e-mail: filia-12@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-480
kierownik: Katarzyna Baran 

FILIA NR 13, UL. IWONICKA 38
e-mail: filia-13@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-495
kierownik: Beata Terlicka
tel. 17 8669-452

FILIA NR 15, UL. LWOWSKA 60 (BUDYNEK KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2)
e-mail: filia-15@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-481
kierownik: mgr Alicja Pawełek 

FILIA NR 16, UL. GROMSKIEGO 10C
e-mail: filia-16@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-483
kierownik: mgr Sabina Dobrowolska
tel. 17 8669-482

FILIA NR 17, UL. PADEREWSKIEGO 154 
e-mail: filia-17@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-484
kierownik: mgr Lucyna Różnowicz

FILIA NR 18, UL. ŁUKASIEWICZA 78
e-mail: filia-18@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-485
kierownik: mgr Hanna Szafrańska

FILIA NR 20, UL. SOLARZA 9A
e-mail: filia-20@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-486
kierownik: Beata Wojtyś
tel. 17 8669-410

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO, UL. LANGIEWICZA 17
e-mail: dzs@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-420

 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH. ZARZĄD OKRĘGU
przewodnicząca Zarządu Okręgu: mgr Joanna Rozborska-Kałucka
WiMBP w Rzeszowie, Sekcja: Magazyn Rezerwowy i Składowy. Archiwum Zakładowe
35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 6
e-mail: mrez@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-434

wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu: starszy kustosz mgr Bożena Janda
WiMBP w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 8669-402 (sekretariat)
e-mail: bjanda@wimbp.rzeszow.pl

Więcej na temat Zarządu Okręgu SBP woj. podkarpackiego 

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJ. PODKARPACKIEGO
przewodnicząca: mgr Bożena Cupryś
e-mail: zz@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 8669-433

wiceprzewodniczący: Janusz Haliniak
tel. 17 8669-442 

sekretarz: mgr Elwira Wróbel
tel. 17 8669-432 

skarbnik: Beata Terlicka
tel. 17 8669-452