Nabór na wolne stanowisko pracy związane z obsługą czytelników - Bibliotekarz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy związane z obsługą czytelników - Bibliotekarz 

1. Wymagania:

1)    wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie lub humanistyczne),
2)    znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży, oczytanie w różnych gatunkach literackich, 
3)    biegła obsługa komputera (m.in.: Word, Excel, Power Point), urządzeń mobilnych i biurowych,
4)    umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,
5)    komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
6)    kreatywność, otwartość na nowe zadania, 
7)    umiejętność pracy zespołowej oraz dyspozycyjność,
8)    znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

2. Mile widziane:

1)    przygotowanie pedagogiczne,
2)    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
3)    doświadczenie w pracy kulturalnej z dorosłymi,
4)    znajomość programów graficznych,
5)    umiejętność redagowania i pisania tekstów,
6)    zdolności (predyspozycje) plastyczne,
7)    umiejętność kreatywnego promowania czytelnictwa,
8)    wiedza na temat projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
9)    gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
10)     znajomość systemu SowaSQL.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1)    rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników,
2)    inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalnych,
3)    tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej,
4)    opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczania,
5)    prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,
6)    dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,
7)    dbałość o zasoby placówki.

 4. Warunki pracy:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, w tym w niektóre soboty,
2)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3)    praca w placówce udostępniania w Rzeszowie,
4)    wynagrodzenie zasadnicze 3490,00 zł brutto,
5)    dodatek stażowy,
6)    pakiet socjalny.

 5. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem,
4)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).
Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 8 lutego 2023 r. do godz. 15.30  lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów (z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko - bibliotekarz’’). Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie, do dnia 10 lutego 2023 r. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Dyrektor Biblioteki.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:
e-mail: kadry@wimbp.rzeszow.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,  ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które zostaną udostępnione dobrowolnie jest Państwa zgoda   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w takim przypadku jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym czasie.
  5. W przypadku przesłania dokumentów, w których będą zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
  7. Dane osobowe objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko, a następnie przez czas wynikający z regulaminu rekrutacji.
  8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
  9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.01.2023 r.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies. Klikając „Zezwól na wszystkie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Więcej informacji na temat zasad korzystania z plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Zmiana zgód cookies spowoduje usunięcie wszystkich ciasteczek oraz przeładowanie strony.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej