Inspirujące rozmowy z twórcami literackimi - promocja najnowszego numeru Kwartalnika „Fraza”

W dniu 9 kwietnia bieżącego roku, w Wypożyczalni Muzycznej, odbyło się wyjątkowe wydarzenie - promocja najnowszego numeru kwartalnika "Fraza" oraz spotkanie z redaktorami, autorkami, autorami oraz sympatykami tego wyjątkowego pisma literacko-artystycznego o zasięgu ogólnopolskim.

Numer 122 "Frazy" jest nie tylko kontynuacją, ale także otwarciem trzydziestego trzeciego roku istnienia tego wydawnictwa, które jest aktywne na rynku prasy literackiej od 1991 roku. Podczas spotkania, prowadzący - Jan Wolski oraz redaktor naczelna "Frazy" - Magdalena Rabizo-Birek, przywołali początki swojej przygody z redagowaniem tego kwartalnika oraz szczególną atmosferę towarzyszącą jego powstawaniu. Wspomniano o symbiozie literacko-artystycznej oraz wspólnocie pokoleniowej pracowników naukowych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którzy w czasach przemian społeczno-ustrojowych dostrzegali potrzebę tworzenia środowiska życia literackiego w regionie, skupionego wokół kultury, literatury i sztuki.

Każdy z tomów "Frazy" zawiera stałe działy, w których prezentowane są utwory poetyckie i prozatorskie, wywiady, sylwetki wybitnych artystów z regionu i spoza niego, recenzje oraz eseje dotyczące problemów historycznych, socjologicznych i kulturowych. Ponadto, na łamach pisma znajdują się także przekłady poezji, prozy i esejów, szkice o literaturze i sztuce współczesnej, recenzje nowości książkowych oraz omówienia ważnych wydarzeń życia kulturalnego regionu i Polski. Warto podkreślić, że wiele miejsca poświęca się literaturze pochodzącej spoza Polski, a współpracownicy "Frazy" reprezentują różne kraje. "Fraza" jest miejscem debiutów poetyckich, prozatorskich, eseistycznych i krytycznych, łącząc postawy, style, wątki i pokolenia, stale śledząc ciekawe nurty i zjawiska w literaturze i sztuce.

Spotkanie w naszej Bibliotece to nie tylko moment refleksji, podsumowujący dotychczasową działalność, lecz przede wszystkim prezentacja zawartości nowego „zielonego” numeru oraz przedstawienie autorów i autorek, których twórczość znalazła się na łamach tego wyjątkowego pisma. Na promocję przybyli: Jan Belcik, Katarzyna Lewandowska, Janusz Koryl, Jan Kozak, Szymon Michna, Ryszard Mścisz, Jan Pastuła, Anna Sołtysik, Aleksandra Smusz, Jan Tulik oraz Krystyna Walc.

W obszernym, bo bez mała 380. stronnicowym tomie, czytelnicy znaleźć mogą teksty autorów tak uznanych, jak i debiutantów, recenzje, rozmowy i omówienia twórczości. Liczne zebrani uczestnicy spotkania z zainteresowaniem przysłuchiwali się autorskim prezentacjom wierszy i opowiadań, a atmosfera spotkania uczyniła wieczór w naszej bibliotece nie tylko inspirujący do sięgnięcia po "Frazę" ale przede wszystkim udowodniła, jak istotny na rynku wydawniczym jest rzeszowski kwartalnik i jak potrzebne i ważne są takie spotkania, jak to w Wypożyczalni Muzycznej.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa akwarelowego Katarzyny Lewandowskiej, autorki opowiadania „Najzabawniejszy kawał świata” otwierającego promowany numer "Frazy".

 

Barbara Balicka

Galeria zdjęć

Starszy mężczyzna z książką w ręku stoi przed zebraną publicznością Uczestnicy spotkania siedzą na krzesłach, obok na stoliku egzemplarze Frazy Przy stolikach dwóch starszych mężczyzn, jeden z mężczyzn trzyma w ręku książkę. Publiczność zgromadzona na spotkaniu w bibliotece.
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności