Szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ - relacja

5 kwietnia 2024 roku w WiMBP w Rzeszowie odbyło się szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+. Szkolenie poprowadził Łukasz Szymański, administrator systemu MAK+ w woj. podkarpackim oraz bibliotekarz systemowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

Pierwsza część spotkania dotyczyła kontroli księgozbioru w programie bibliotecznym MAK+. Główne zagadnienia, które zostały omówione, to raporty służące do ewidencji zbiorów, takie jak księga inwentarzowa oraz dowód wpływu. Uczestnicy dowiedzieli się, jak właściwie korzystać z tych raportów w celu prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorów w bibliotece.

Kolejnym punktem szkolenia było wykorzystanie modułu skontrum do sprawdzania poprawności księgozbioru oraz poznanie metod wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych, które mogą być użyteczne w procesie kontroli księgozbioru. Omówione zostało ubytkowanie i inne funkcje koszyka w module Magazyn.

Na zakończenie szkolenia odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której bibliotekarze mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości oraz pogłębienia zdobytej wiedzy. Szkolenie było ważnym krokiem w doskonaleniu umiejętności bibliotekarzy związanych z kontrolą księgozbioru oraz efektywnego wykorzystania systemu MAK+.

Małgorzata Lis
Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Galeria zdjęć

Prowadzący spotkanie wraz z dyrektorem Biblioteki przemawiają do zebranych uczestników spotkania. Prowadzący spotkanie podczas szkolenia w Bibliotece Prowadzący spotkanie przemawia do zebranych uczestników szkolenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności