„Jak grać w Świteź?” – spotkanie podsumowujące wydarzenia zrealizowane w oparciu o grę „Świteź”

„Jak grać w Świteź?” było spotkaniem podsumowującym wydarzenia zrealizowane w oparciu o grę „Świteź”, zorganizowane przez podkarpackich bibliotekarzy. 20 czerwca 2023 r. w WiMBP w Rzeszowie spotkali się uczestnicy szkolenia „Świteź i nie tylko… czyli gry jako sposób na zainteresowanie młodzieży literaturą”, którzy w lutym otrzymali egzemplarze gry „Świteź”, aby popularyzować ją w lokalnym środowisku. Uczestników spotkania przywitała Barbara Hulek – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Rzeszowie, dziękując zebranym za zorganizowanie wydarzeń i wkład pracy włożony w realizację różnorodnych przedsięwzięć.

 

16 bibliotek, 37 spotkań i blisko 500 uczestników to bilans trzymiesięcznych rozgrywek, które miały miejsce w bibliotekach publicznych woj. podkarpackiego. Działania zaowocowały prezentacją złożoną z relacji, które zebranym przybliżyły instruktorki: Małgorzata Lis i Katarzyna Buczek, podsumowując wszystkie wydarzenia promujące grę na kanwie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

W drugiej części spotkania nastąpił najbardziej wyczekiwany moment, czyli wręczenie nagród za najlepsze, najciekawsze, najbardziej pomysłowe i nietuzinkowe spotkania, które towarzyszyły rozgrywkom gry karcianej „Świteź”. Równorzędne, najwyższe nagrody przyznano: bibliotekarkom z Biblioteki Publicznej z Sędziszowa Małopolskiego - Pani Dorocie Paśniewskiej i Katarzynie Róg oraz z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej - Pani Katarzynie Bełzie i Justynie Zuber wraz z całym zespołem. Wyróżnienie przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale, bibliotekarkom Irenie Jakubiec i Anecie Świecy. 

Bibliotekarze z pozostałych placówek zostali uhonorowani nagrodami za swoje zaangażowanie w propagowanie twórczości Adama Mickiewicza za pomocą gry „Świteź”. Gratulujemy wszystkim bibliotekom inicjatywy i zaangażowania.

Sponsorami nagród byli: Agencja OKO Iwona Haberny, SBP Oddział Rzeszów, Hurtownia Platon, Wydawnictwo Literatura, Księgarnia Nowa Oddział Przeworsk. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Nagrodę indywidualną bibliotekarza za najlepszą opowieść tego dnia uzyskała Pani Edyta Bartman z MBP w Łańcucie, która wygrała turniej biblioteczny na podstawie gry „Świteź” i decyzją uczestników spotkania została doceniona za nietuzinkową historię.

 

Małgorzata Lis i Katarzyna Buczek
Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Galeria zdjęć

„Jak grać w Świteź” 1 „Jak grać w Świteź” 2 „Jak grać w Świteź” 3 „Jak grać w Świteź” 4 „Jak grać w Świteź” 5 „Jak grać w Świteź” 6 „Jak grać w Świteź” 7 „Jak grać w Świteź” 8 „Jak grać w Świteź” 9
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności