Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
25460121 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Zamówienia publiczne

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_5.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_5.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.8.2022

Rzeszów, dn. 20.10.2022 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00384539/01


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. "Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate"

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 20 października 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 18.10.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.8.2022

Rzeszów, dn. 18.10.2022 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00384539/01


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. "Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate"

 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 18 października 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.: ,,Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate”

 

Znak postępowania: VI.261.8.2022

Rzeszów, dn. 18.10.2022 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00384539/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 53 658,54 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem zł 54/100), kwota wraz z podatkiem VAT 66 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć 00/100 zł).

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate

 Znak sprawy: VI.261.8.2022                                                 

Rzeszów, dn. 10.10.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00384539/01

W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_1_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_2_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_2_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_3_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_3_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

Znak sprawy: VIII.261.2.2022
Rzeszów, dn. 10.10.2022 r.
 

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386

 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.
 
 
Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00384365/01 z dnia 10.10.2022 r.
 

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_4.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_4.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 4

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie"

Rzeszów, dn. 26.09.2022 r.
Znak postępowania: VI.261.6.2022

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.,

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. 

 

"Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie"
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00363531/01 z dnia 2022-09-26

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_wyniku_postepowania-26.09.2022.pdf ogloszenie_o_wyniku_postepowania-26.09.2022.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie"

Rzeszów, dn. 26.09.2022 r.
Znak postępowania: VIII.261.1.2022

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.,

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. 

 

"Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie"
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00363955/01 z dnia 2022-09-26

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rzeszów, dn. 16.09.2022 r.
Znak postępowania: VIII.261.1.2022

 

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie  informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania pn. ,,Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
 

Podstawa unieważnienia: w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.

Pliki do pobrania:

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VIII.261.1.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00037079/03/P

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 213.646,00 zł netto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł 00/100), kwota wraz z podatkiem VAT 262.784,58 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery zł 58/100). 

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.pdf informacja_o_kwocie.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.6.2022                                             

Rzeszów, dn. 1.09.20222 r.

Nr ogłoszenia w BZP:  2022/BZP 00287579/01


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 1 września 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www.pdf

Informacja o wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www

Ogłoszenie o zamówieniu: Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

Znak sprawy: VIII.261.1.2022                                                

Rzeszów, dn. 01.09.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00329698/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt architektoniczno–budowlany - oświetlenie elewacji i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt techniczny - oświetlenie elewacji budynku i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót – oświetlenie elewacji budynku i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - oświetlenie elewacji budynku i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 5 do SWZ – Opis techniczny – Bieżąca konserwacja powierzchni ścian i sufitów hallu oraz sanitariatów

Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiar robót – Bieżąca konserwacja hallu i sanitariatów

Załącznik nr 7 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Bieżąca konserwacja hallu i sanitariatów

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 11 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 12 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_3.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_3.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 3.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.08.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.08.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.6.2022                                             

Rzeszów, dn. 10.08.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
,,Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie”
 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 10 sierpnia 2022 r.

 >> w pliku pdf

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja_dotycząca_otwarcia_ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VI.261.6.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00287579/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 42 276,42 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć zł 42/100), kwota wraz z podatkiem VAT 52 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł).

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wyjaśnienia do pytań skierowanych przez Wykonawców do treści SWZ

Znak sprawy: VI.261.6.2022
Rzeszów, dn. 05.08.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

Zamawiający – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia do pytań skierowanych przez Wykonawców do treści SWZ  w posiępowaniu pn.

 
 
"Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie"
 

 

 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego
Monika Ohar – Pawiak  –
Zastępca Dyrektora WiMBP w Rzeszowie
Rzeszów, 5 sierpnia 2022 r.

Pliki do pobrania:

pytania_wykonawcow_i_wyjasnienia_do_swz.pdf pytania_wykonawcow_i_wyjasnienia_do_swz.pdf

Pytania wykonawców i wyjaśnienia do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie

Znak sprawy: VI.261.6.2022                                                 

Rzeszów, dn. 02.08.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00287579/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zalacznik_nr_2_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_2_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_3_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_3_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                             

Rzeszów, dn. 16.05.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 16 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.05.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                             

Rzeszów, dn. 10.05.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie
 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 10 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VI.261.4.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00137055/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 134 959,35 zł netto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 35/100), kwota wraz z podatkiem VAT 166 000,00 brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto).

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni WiMBP w Rzeszowie

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                                 

Rzeszów, dn. 27.04.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00137055/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz rzeczowo-cenowy zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zalacznik_nr_2_do_swz_-_wykaz_rzeczowo-cenowy_zamowienia.docx zalacznik_nr_2_do_swz_-_wykaz_rzeczowo-cenowy_zamowienia.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz rzeczowo-cenowy zamówienia

zalacznik_nr_3_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_3_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_4_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_2.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_2.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 2.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2022 r.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2022 r.  

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.docx plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.docx

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: