Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
23807781 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                             

Rzeszów, dn. 16.05.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 16 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.05.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                             

Rzeszów, dn. 10.05.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie
 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 10 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VI.261.4.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00137055/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 134 959,35 zł netto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 35/100), kwota wraz z podatkiem VAT 166 000,00 brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto).

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni WiMBP w Rzeszowie

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                                 

Rzeszów, dn. 27.04.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00137055/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz rzeczowo-cenowy zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zalacznik_nr_2_do_swz_-_wykaz_rzeczowo-cenowy_zamowienia.docx zalacznik_nr_2_do_swz_-_wykaz_rzeczowo-cenowy_zamowienia.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz rzeczowo-cenowy zamówienia

zalacznik_nr_3_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_3_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_4_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_2.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_2.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 2.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2022 r.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2022 r.  

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.docx plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.docx

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: