Strona domowa > Redakcja

Redakcja

Opracowanie merytoryczne wystawy, tekst wprowadzający i dobór grafik:

Agata Rak-Wilczakowska arak@wimbp.rzeszow.pl

Projekt graficzny i opracowanie wirtualne:

Joanna Piller jpiller@wimbp.rzeszow.pl