Pisarze polscy w walce o niepodległość

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !

(…)

/Maria Konopnicka/

Pisarze i poeci polscy na przestrzeni wieków podejmowali w swych utworach problematykę związaną z latami niewoli, czasem walk narodowowyzwoleńczych, jak również starć obronnych o zagrożone przez wroga granice państwa polskiego oraz dumy z polskości i bycia Polakiem. Poprzez swoje uniwersalne dzieła, w chwilach trudnych i bolesnych, wlewali w serca rodaków nadzieję na odzyskanie utraconej niegdyś, a tak bardzo upragnionej wolności. Przypominali, że mimo tego, iż (…) Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania (…) łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować (…).

Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Listę 44 tekstów Antologii Niepodległości.

Wśród utworów wchodzących w skład tego zestawienia odnaleźć można dzieła wybitnych pisarzy i poetów polskich (m. in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Wybickiego, Marii Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza tudzież Stefana Żeromskiego). Niech powyższy wybór stanowi przyczynek do bliższego poznania szeroko rozumianej literatury niepodległościowej, a treści jakie ona ze sobą niesie przypominają o tym, iż wolność nie jest dana raz na zawsze. Należy ją szanować, rozsądnie z niej korzystać zachowując w pamięci (ku przestrodze!) nie zawsze pomyślne koleje losu Państwa Polskiego.

Pisarze polscy w walce o niepodległość