Strona domowa > Bibliografia

Bibliografia

 1. Bator J., Wojna galicyjska: działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915, Kraków 2005, s. 184-215, 242-277.
 2. Berczenko M., I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych, Rzeszów 2009, s. 10-20, 32-34, 47-82, 99-102.
 3. Chwalba A., Samobójstwo Europy: wielka wojna 1914-1918, Kraków 2014, s. 146-148, 183-190.
 4. Daniec W., Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny: z dziennych notatek. Cz. 2, Nasz ostatni biuletyn wojenny: lata 1916-1917, 1918, Rzeszów 1931, s. 77.
 5. DiNardo R. L., Przełom: bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915, Poznań 2012, s. 85-147.
 6. Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej: 1914-1918, Warszawa 1995, s. 28-30.
 7. Frodyma R., Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej z rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1989, s. 9-20, 142-145.
 8. Gałęzowski M., II Rzeczpospolita [w:] Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010, s. 10-68.
 9. Glugla P., „Podkarpacka Historia” Nr 3-4 2016, s. 94-101.
 10. Heiden H., Bastion nad Sanem: los Twierdzy Przemyśl, Oświęcim 2013.
 11. Holzer J., Molenda J., Polska w I wojnie światowej, Warszawa 1967.
 12. I i II wojna światowa: Polska i Polacy, red. K. Kucharczuk, Warszawa 2010, s. 6-119.
 13. I wojna światowa nad Sanem, red. A. Garanty, Stalowa Wola 2014, s. 9-91.
 14. Klimecki M., Gorlice 1915, Warszawa 1991.
 15. Kuca J., O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim, Rzeszów 2016, s. 39-221.
 16. Kuca J., O wojnie i pokoju w jarosławskiem, Mołodycz 2017, s. 39-142.
 17. Kunysz A., Przemyśl w okresie I wojny światowej [w:] Węgrzy w Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915, red. I. Lagzi, Warszawa – Przemyśl 1985, s. 7-16.
 18. Lenar J., Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl, Przemyśl 2005.
 19. Majka J., Rzeszów podczas I wojny światowej, Rzeszów, 1998.
 20. Ostaszewska A., Dziennik Klimkówka: 2 VIII 1914 – 24 IV 1915. Dwór Ostaszewskich. Galicyjski epizod z wielkiej wojny, oprac. K. Sołtysik, Klimkówka 2016.
 21. Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994, s. 379-385, 430-437.
 22. Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 1991, s. 776-783.
 23. Rak A., Rocznica wybuchu I wojny światowej (2014), [on-line]. Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/index.php/pl/114-100-rocznica-wybuchu-i-wojny-swiatowej?showall=&limitstart= [8.02.2018].
 24. Rak A., Rocznica urodzin płk. Leopolda Lisa-Kuli (2016), [on-line]. Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/index.php/pl/163-120-rocznica-urodzin-plk-leopolda-lisa-kuli [8.02.2018].
 25. Rok 1918: odzyskiwanie Niepodległej, red. D. Fedor, Warszawa 2008.
 26. Różański J., Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1977.
 27. Różański J., Przemyśl w I wojnie światowej, Przemyśl 1969.
 28. Różański J., Tajemnice Przemyskiej Twierdzy, Przemyśl 1995.
 29. Różański J., Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983.
 30. Schramm T., Wygrać Polskę, Warszawa 1989.
 31. Skaradziński P., Polskie lata 1919-1920, T.1 Polski rok 1919, Warszawa 1993.
 32. Skrzypczak J., Idea i czyn: drogi mielczan do niepodległości 1907-1918, Mielec 2003, s.135-299.
 33. Stanio W., Wspomnienia z I i II wojny światowej, [w:] Słocińskie korzenie: praca zbiorowa, red. B. Pyrkosz, Słocina 1999, s. 188-212.
 34. Stuckheil F., Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl: I Okres działań ofensywnych, Przemyśl 2006.
 35. Stuckheil F., Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl: II Czasy upadku, Przemyśl 2004.
 36. Szymczyk W., Ku Niepodległej (Rzeszów 1914-1918), Rzeszów 1988.
 37. Wesół A., Szpiedzy w Twierdzy Przemyśl, „Podkarpacka Historia” Nr 1-2 2017, s. 50-57.
 38. Wieliczko M., Walki w okolicach Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej, Przemyśl 1992.
 39. Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów 1913-1917, oprac. S. Kułacz, Oświęcim 2014.
 40. Zagórniak M., 1914-1918: studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987, s. 118-186, 242-281.

Internet:

 1. http://www.niepodleglosc.muzhp.pl/ [19.03.2018]
 2. http://www.katolik.pl/polakow-droga-do-niepodleglosci,1613,416,cz.html?s=1 [19.03.2018]
 3. http://www.historia.azv.pl/droga-do-niepodleglosci-polski.html [19.03.2018]
 4. http://www.polska1918-89.pl/droga-do-niepodleglej-polski,20.html [19.03.2018]
 5. https://histmag.org/Droga-do-niepodleglosci-kalendarium-6090/1 [19.03.2018]
 6. https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/ [19.03.2018]
 7. https://www.youtube.com/watch?v=2bY47meWvgo [8.03.2018]
 8. https://www.youtube.com/watch?v=Oc4xFktXT68 [8.03.2018]
 9. https://www.youtube.com/watch?v=4QGR65JGW1k [8.03.2018]
 10. https://www.youtube.com/watch?v=gu-lYeURz_s [8.03.2018]
 11. http://supernowosci24.pl/bohater-o-gorejacym-sercu/ [28.02.2018]