Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

Wirtualna Kolekcja Czasopism

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak sprawy: VIII.261.2.2019                                                

Rzeszów, dn. 15.10.2019 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


  przetarg nieograniczony 


na realizację zadania:

Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP

w Rzeszowie, montaż klimatyzacji w serwerowni  w ramach zadania:

„Modernizacja serwerowni przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie’’

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 wraz z późn. zm.)

 

>> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Pliki do pobrania:

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 8.10.2019 r.

Znak sprawy: VIII.261.2.2019                                                

Rzeszów, dn. 8.10.2019 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


  przetarg nieograniczony 


na realizację zadania:

Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP

w Rzeszowie, montaż klimatyzacji w serwerowni  w ramach zadania:

„Modernizacja serwerowni przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie’’

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz z późn. zm.)


Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 8 października 2019 r.

 >> w pliku pdf

 

 

Pliki do pobrania:

ogloszenie_8.10.2019.pdf ogloszenie_8.10.2019.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert

Klimatyzacja budynku i serwerowni - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Znak sprawy: VIII.261.2.2019                                        

Rzeszów, dn. 23.09.2019 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


ogłasza przetarg nieograniczony 


na realizację zadania:

„Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP

w Rzeszowie, montaż klimatyzacji w serwerowni  w ramach zadania:

„Modernizacja serwerowni przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie’’

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz z późn. zm.).

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2019 r. pod numerem: 600818-N-2019


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)

 
Załączniki do SIWZ do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - klimatyzacja budynku i serwerowni
     - część opisowa
     - rysunki - część chłodnicza
     - rysunki - część elektryczna.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt wykonawczy - klimatyzacja budynku i serwerowni
     - część opisowa
     - rysunki - część chłodnicza
     - rysunki - częśc elektryczna.
3. Załącznik nr 3a do SIWZ - Przedmiar robót - pomieszczenia budynku - część chłodnicza i elektryczna.
4. Załącznik nr 3b do SIWZ - Przedmiar robót - serwerownia - część chłodnicza i elektryczna.
5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych.
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Wypożyczalnia Główna, Pracownia Digitalizacji.
7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót - Wypożyczalnia Główna, Pracownia Digitalizacji.
8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz ofertowy.
9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.
10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy grupa kapitałowa.
11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.
12. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

opis_pb_chlodzenia.pdf opis_pb_chlodzenia.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - projekt budowlany - klimatyzacja budynku i serwerowni - część opisowa

czesc_klimatyzacja_-rys_nr_s1-s7.pdf czesc_klimatyzacja_-rys_nr_s1-s7.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - projekt budowlany - klimatyzacja budynku i serwerowni - rysunki - część chłodnicza

czesc__elektryczna_-_rys._nr_e1-e6.pdf czesc__elektryczna_-_rys._nr_e1-e6.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - projekt budowlany - klimatyzacja budynku i serwerowni - rysunki - część elektryczna

projekt_wykonawczy_-_czesc_chlodnicza_i_elektryczna.pdf projekt_wykonawczy_-_czesc_chlodnicza_i_elektryczna.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ - projekt wykonawczy - klimatyzacja budynku i serwerowni - część opisowa chłodnicza i elektryczna

rysunki_-_czesc_chlodnicza.pdf rysunki_-_czesc_chlodnicza.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ - projekt wykonawczy - klimatyzacja budynku i serwerowni - rysunki - część chłodnicza

rysunki_-_czesc_elektryczna.pdf rysunki_-_czesc_elektryczna.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ - projekt wykonawczy - klimatyzacja budynku i serwerowni - rysunki - część elektryczna

zal._nr_3a_-_przedmiar_dla_klimatyzacji_biblioteki.pdf zal._nr_3a_-_przedmiar_dla_klimatyzacji_biblioteki.pdf

Zał. nr 3a do SIWZ - przedmiar robót - pomieszczenia budynku

zal._nr_3b_-_przedmiar_robot_dla_serwerowni.pdf zal._nr_3b_-_przedmiar_robot_dla_serwerowni.pdf

Zał. nr 3b do SIWZ - przedmiar robót - serwerownia

zal._nr_4_-_specyfikacja_robot.pdf zal._nr_4_-_specyfikacja_robot.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych

projekt_wykonawczy.pdf projekt_wykonawczy.pdf

Zał. nr 5 do SIWZ - projekt wykonawczy - Wypożyczalnia Główna, Pracownia Digitalizacji

przedmiar_robot.pdf przedmiar_robot.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót - Wypożyczalnia Główna, Pracownia Digitalizacji

zalacznik_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy-2.docx zalacznik_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy-2.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_8_do_siwz_ii.docx zalacznik_nr_8_do_siwz_ii.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_9_do_siwz_ii.docx zalacznik_nr_9_do_siwz_ii.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy grupa kapitałowa

zalacznik_nr_10_do_siwz_ii.docx zalacznik_nr_10_do_siwz_ii.docx

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

zalacznik_nr_11_do_siwz_ii.pdf zalacznik_nr_11_do_siwz_ii.pdf

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: