Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
11949263 razy

Pogoda

ZOBACZ TAKŻE:

 

 

 

 


 

Współpraca z

Współpraca z

Grupa iCEA

Współpraca z

Współpraca z

ZAKUP NOWOŚCI

 

 


Zakup nowości wydawniczych w 2016 r. zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

Wirtualna Kolekcja Czasopism

Projekty Biblioteki

PROJEKTY AUTORSKIE WOJEWÓDZKIEJ i MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RZESZOWIE, na KTÓRE BIBLIOTEKA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE
 

ROK 2016

1.„Spotkania pod znakiem Pegaza” - projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa”.

Realizacja: 2016 r.

2."Interaktywne warsztaty komputerowe dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Projekt realizuje WiMBP w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich - Zarządem Okręgu w Rzeszowie.
Realizacja: 2016 r.

ROK 2015

Projekt Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jego Myśli Nasze Słowa" na wiersz inspirowany cytatem z wiersza Karola Wojtyły oraz spotkanie autorskie z wieloletnim, bliskim przyjacielem Karola Wojtyły, prof. Gabrielem Turowskim". Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Realizacja: 2015 r.

ROK 2013-2014

1. Projekt „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, III Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne.

Realizacja: 2013-2014 r.
 

2. Projekt informatyczny pod nazwą „Katalog biblioteczny w sieci”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.

Dotację przyznano w 2013 r.

ROK 2011

Realizacja projektu "Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  III Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne.

ROK 2010

W 2010 roku grant MKiDN przeznaczony będzie na realizację projektu dotyczącego stworzenia serwisu elektronicznego o kulturze Galicji Środkowej.

 
Założeniem projektu, który realizowany będzie przez Bibliotekę do listopada 2010 r.  jest :
- udostępnienie w wersji online informacji o kulturze polskiej obszaru Galicji Środkowej,
- zachowanie i utrwalenie przez digitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego do 1939 r. w postaci zbiorów przechowywanych na Ukrainie,
- popularyzacja wiedzy i literatury związanej z Galicją i Kresami Południowo-Wschodnimi.
 
W ramach projektu podjęte zostaną różnorodne przedsięwzięcia. Do najważniejszych zaliczyć można:
1. Przeprowadzenie kwerendy cennych zbiorów polskich we Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. Stefanyka we Lwowie.
2. Stworzenie cyfrowej kolekcji dokumentów zdigitalizowanych na Ukrainie i ich prezentacja w Internecie.
3. Opracowanie serwisu internetowego o kulturze Galicji Środkowej z uwzględnieniem zbiorów cyfrowych książek, czasopism i druków ulotnych o tej tematyce.
4. Przygotowanie wirtualnych wystaw tematycznych poświeconych Galicji.
5. Organizacja spotkań autorskich, prelekcji dla młodzieży i osób dorosłych pod nazwą „Gawędy galicyjskie”.
 
 

ROK 2009

Elektroniczne zbiory, informacja i promocja we współczesnej bibliotece. Realizacja projektu pozwoliła na:

 • opracowanie nowego serwisu www WiMBP w Rzeszowie wraz z rozbudową jego funkcji,
 • zakup i instalację nowoczesnego serwera i sprzętu komputerowego,
 • rozszerzenie kolekcji zbiorów cyfrowych przez zlecenie skanowania cennych zbiorów regionalnych przechowywanych w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. Stefanyka NAN Ukrainy oraz zbiorów własnych WiMBP w Rzeszowie,
 • organizację seminarium poświęconego wirtualnemu marketingowi bibliotek i spotkań autorskich z ludźmi pióra połączonych z promocja ich twórczości. 

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat Kultury.

 

ROK 2008

Rozwój zasobów cyfrowych WiMBP w Rzeszowie. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 • utworzono pracownię digitalizacji wyposażoną w profesjonalny sprzęt do skanowania i przetwarzania zasobu cyfrowego,
 • zlecono skanowanie czasopism regionalnych ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej  im. Stefanyka NAN Ukrainy,
 • zakupiono sprzęt komputerowy i utworzono punkty dostępu do biblioteki cyfrowej we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki,
 • zorganizowano seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. podkarpackiego pod nazwą „Biblioteka cyfrowa – nowa jakość w usługach bibliotecznych”.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat Kultury.

ROK 2007

Biblioteka publiczna jako centrum informacji o regionie. Realizacja projektu pozwoliła na:

 • wdrożenie oprogramowania SOWA2/SQL/MARC do obsługi Systemu Bibliografii Regionalnej woj. podkarpackiego służącego tworzeniu i utrzymywaniu bazy piśmiennictwa regionalnego,
 • zakup sprzętu informatycznego do wyposażenia agend WiMBP w Rzeszowie,
 • zorganizowanie cyklu szkoleń dot. obsługi nowego systemu,
 • wydruk roczników bibliografii regionalnej,
 • organizację warsztatów komputerowych z zakresu opracowania zbiorów, 
 • przeprowadzenie seminarium z zakresu prawa autorskiego,
 • organizację spotkań autorskich promujących twórczość autorów regionalnych.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat Kultury.
 

ROK 2006

1. „Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz poprawa infrastruktury technicznej WiMBP w Rzeszowie”. W  ramach projektu dokonano zakupu i wdrożenia nowoczesnego oprogramowania bibliotecznego w wersji SOWA2-MARC21 pozwalającego na pełną komputeryzację biblioteki ; unowocześniono wyposażenie placówek WiMBP w sprzęt dla czytelników i bibliotekarzy ; zakupiono i zainstalowano serwery i urządzenia zabezpieczające ; zaprojektowano i zlecono wykonanie plastikowych kart identyfikacyjnych dla czytelników. Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat Kultury.
 

2. „Razem w Europie : współpraca pomiędzy bibliotekami polskimi i niemieckimi oraz promocja kultury niemieckiej”. Celem projektu było przybliżenie kultury niemieckiej wśród czytelników i bibliotekarzy oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy bibliotekarzami obu krajów. W trakcie realizacji projektu miał miejsce wyjazd studyjny bibliotekarzy WiMBP w Rzeszowie i innych bibliotek publicznych województwa podkarpackiego do Niemiec, w trakcie którego bibliotekarze mieli możliwość poznania funkcjonowania bibliotek niemieckich. Dofinansowanie : Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 

ROK 2005

1. „W stronę czytelnika – biblioteka w przestrzeni cyfrowej”. Projekt informatyczny dla  Wypożyczalni Głównej pozwalający wprowadzić nowoczesne usługi online związane ze zdalnym zamawianiem i rezerwowaniem książek drogą internetową przez czytelników Biblioteki.
Realizacja projektu umożliwiła wyposażenie Wypożyczalni Głównej w nowy sprzęt komputerowy dla użytkowników i bibliotekarzy, serwer oraz niezbędne oprogramowanie. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury w ramach programu Infrastruktura Kultury.
 

2. Konserwacja starodruków Jan Długosz „Historia Polski” z 1615 r. i „Biblia Święta” z 1563 r. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe.
 

3. Efektywność w zarządzaniu kulturą –  seminarium szkoleniowe dla menadżerów  instytucji kultury woj. podkarpackiego. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury.


 

ROK 2004

1. „Z ekonomią na ty”. Projekt działań z zakresu edukacji ekonomicznej skierowany do młodzieży pod nazwą „Od gimnazjalisty do przedsiębiorcy – krok po kroku do własnej firmy”. Dofinansowanie projektu oraz nagroda: Narodowy Bank Polski.
 

2. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i zarządzanie projektami w kulturze” cykl szkoleń z zakresu tworzenia projektów w dziedzinie kultury dla bibliotekarzy województwa podkarpackiego. Dofinansowanie projektu: Fundusz Współpracy ze środków CPF Komisji Europejskiej.

 

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: