Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
19900851 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

MKiDN

Realizację zadania „Spotkajmy się w Bibliotece” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

MKiDN

Realizację zadania „Spotkajmy się on-line” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną

 

 


Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną zrealizowano w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logowanie do SOWA2

 

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

fb WiMBP

 

 

 

 

 


 

Jak się zapisać?

 Przy zapisie do wypożyczalni należy :

 1. Okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej. Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu.
 2. Zapoznać się z Regulaminem biblioteki.
 3. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
 4. Odebrać bezpłatną plastikową Kartę Czytelnika [dotyczy wyłącznie tych bibliotek, które prowadzą komputerowy system wypożyczeń]. Rodzice lub opiekunowie prawni podpisują na zobowiązaniu odbiór Karty Czytelnika dla dzieci do III klasy Szkoły Podstawowej włącznie. 
 5. Przy zapisie do Biblioteki jako karta czytelnika WiMBP w Rzeszowie, może być używana Rzeszowska Karta Miejska /stosowana w miejskim systemie transportowym/.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z wypożyczalni.

WiMBP w Rzeszowie daje również możliwość samodzielnego, zdalnego zapisu do biblioteki. O szczegółach można dowiedzieć się na stronie: >> zapis online do biblioteki

 

Korzystanie ze zbiorów Czytelni Głównej w budynku przy ul. Sokoła 13, nie wymaga zapisywania się.

 
 
OGÓLNE ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
 
 • Zapis i korzystanie ze zbiorów wszystkich bibliotek publicznych w Rzeszowie jest bezpłatne. 
 • Placówki WiMBP w Rzeszowie wypożyczają materiały biblioteczne takie jak : książki, mapy, plany, normy, dokumenty dźwiękowe, filmy, książki mówione i inne. Tylko część zbiorów wydzielona w księgozbiorach podręcznych i czytelniach jest udostępniana na miejscu w bibliotece.
 • Wypożyczać materiały biblioteczne mogą wszystkie osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci z wyłączeniem Wypożyczalni Głównej /ul. Dąbrowskiego 33a/ gdzie użytkownikami mogą być wszystkie osoby dorosłe oraz młodzież od lat 15 oraz Wypożyczalni Muzycznej, ze zbiorów której korzystać mogą dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
 • Jednorazowo wypożyczyć można na zewnątrz – 5 książek /bądź innych materiałów bibliotecznych/ na okres 30 dni. Filmy w Wypożyczalni Głównej można wypożyczać na okres 7 dni.
 • Przy wypożyczaniu egzemplarzy  szczególnie cennych i rzadkich pobiera się kaucję od wszystkich czytelników w wysokości ustalanej każdorazowo przez kierownika Biblioteki. Kaucja stanowi równowartość aktualnej ceny książki, mapy lub normy. Na wpłaconą kwotę czytelnik otrzymuje pokwitowanie. Pobrana kaucja pieniężna jest zwracana z chwilą oddania książek.
 • Wypożyczone książki można prolongować /przedłużyć termin ich zwrotu/, z wyjątkiem sytuacji, gdy czytelnik przetrzymał książki, lub są inne osoby oczekujące na ich zwrot.
 • Prolongować książki można osobiście w bibliotece, telefonicznie, e-mailem oraz online po zalogowaniu na własne konto użytkownika w Internecie. Ten ostatni sposób prolongaty dotyczy czytelników posiadających identyfikacyjną Kartę Czytelnika. Przy prolongacie telefonicznej lub z użyciem e-maila należy podać: nazwisko i imię czytelnika oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek.
 • W bibliotekach prowadzących komputerowy system wypożyczeń użytkownikom wydawane są plastikowe Karty Czytelnika. Według stanu na 03.11.2017 r. bibliotekami publicznym Rzeszowa, w których prowadzona jest komputerowa obsługa wypożyczeń i zwrotów są :

 

- Wypożyczalnia Główna /ul. Dąbrowskiego 33a/
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży /ul. Słowackiego 11/
- Wypożyczalnia Muzyczna /ul. Żeromskiego 2/
- Filia nr 1 /ul. Bohaterów 5/
- Filia nr 2 /ul. Fredry 5/
- Filia nr 3 /ul. Krzyżanowskiego 6/
- Filia nr 4 /ul. Ofiar Katynia 15/
- Filia nr 5 /ul. Budziwojska 194/
- Filia nr 6 /ul. Podwisłocze 6/
- Filia nr 7 /ul. Osmeckiego 51/
- Filia nr 8 /ul. Okulickiego 3/
- Filia nr 9 /ul. Czackiego 5/
- Filia nr 10 /ul. Podchorążych 1/
- Filia nr 11 /ul. Dębicka 170/
- Filia nr 12 /ul. Beskidzka 5/
- Filia nr 13 /ul. Iwonicka 38/
- Filia nr 15 /ul. Lwowska 60, budynek Szpitala nr 2/
- Filia nr 16 /ul. Gromskiego 10c/
- Filia nr 17 /ul. Paderewskiego 154/
- Filia nr 18 /ul. Ćwiklińskiej 2/
- Filia nr 20 /ul. Solarza 9a/.
 
Zapisanie się czytelnika do jednej z wymienionych placówek pozwala korzystać, bez ponownego zapisywania się, z usług pozostałych bibliotek wykazanych powyżej.  W przyszłości po pełnym wdrożeniu systemu informatycznego we wszystkich placówkach WiMBP w Rzeszowie zasada ta dotyczyć będzie całej sieci bibliotek publicznych w Rzeszowie.
 

 • Karta Czytelnika wydawana jest przy zapisie czytelnika do biblioteki. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje wypożyczone na jej podstawie. O zagubieniu Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela. Kolejna czwarta Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna w wysokości 5 zł.
 • Jako karta czytelnika WiMBP w Rzeszowie może być używana Rzeszowska Karta Miejska /stosowana w miejskim systemie transportowym/.
 • Za przetrzymanie książek pobierane są opłaty, których wysokość określa zarządzenie Dyrektora WiMBP w Rzeszowie – według stanu na 1.01.2019 r. jest to 0,10 zł. za każdy dzień przetrzymania. Opłaty za przetrzymanie nie dotyczą osób do 15 roku życia. Opłaty pobierane są także za książki zagubione bądź zniszczone.
 • Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania materiałów bibliotecznych i terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 
Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin dostępny w bibliotekach publicznych Rzeszowa.
 

Uwaga! Od października 2015 roku  w bibliotekach publicznych Rzeszowa /z wyłączeniem Wypożyczalni Głównej/ może być wykorzystywana Rzeszowska Karta Miejska wprowadzona dla pasażerów komunikacji miejskiej >> zob. http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,2014,rzeszowskie-karty-miejskie-jako-karty-czytelnika-w-wimbp-w-rzeszowie.html

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: