Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
23862674 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy: księgowy/kasjer (zastępstwo)

28-06-2022

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

księgowy/kasjer (zastępstwo)

 


Opis stanowiska:

 • prowadzenie w pełnym zakresie operacji kasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banku,
 • dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych i dokumentów księgowych,
 • kontrola płatności i uzgadnianie rozrachunków,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • fakturowanie sprzedaży i księgowanie raportów sprzedaży,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w systemie,
 • pomoc w przygotowywaniu deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i analiz dla Organizatorów oraz innych podmiotów,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • inne bieżące prace zlecone przez Dyrektora lub Głównego księgowego,
 • udział w prowadzonych projektach.

 

Oczekiwane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu rachunkowość, finanse, ekonomia),
 • znajomość przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości,
 • praktyczna znajomość systemu PROBIT,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • dokładność, samodzielność, systematyczność, sumienność i uczciwość biznesowa,
 • bardzo dobra organizacja i planowanie własnej pracy. 

 

Warunki pracy: 

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie: 3.300 zł brutto,
 • dodatek stażowy,
 • pakiet socjalny.

 

 Wymagane dokumenty: 

 • życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).

 

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru, podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:
Kadry WiMBP w Rzeszowie, tel. (17) 86 69 405,
e-mail:

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,  ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które zostaną udostępnione dobrowolnie jest Państwa zgoda   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w takim przypadku jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym czasie.
 5. W przypadku przesłania dokumentów, w których będą zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 7. Dane osobowe objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko, a następnie przez czas wynikający z regulaminu rekrutacji.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22 czerwca 2022 r.

Pliki do pobrania:

oswiadczenie_kandydata_do_pracy_na_wolne_stanowisko_pracy.pdf oswiadczenie_kandydata_do_pracy_na_wolne_stanowisko_pracy.pdf

Oświadczenie kandydata do pracy na wolne stanowisko pracy

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: