Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

 

Wirtualna Kolekcja Czasopism

 

 

 

 


 

Aktualności

Nowy portal PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

18-09-2011

  

 
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
 
       Z satysfakcją i radością informujemy o uruchomieniu nowego portalu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem www.pbc.rzeszow.pl
 
Powstanie portalu PBC zintegrowanego z repozytorium cyfrowym dLibra było częścią dużego projektu pod nazwą „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 
Głównym elementem portalu  PBC jest repozytorium dokumentów cyfrowych zbudowane w oparciu o system dLibra opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
System dLibra pozwala na przechowywanie obiektów w dowolnych formatach np. DjVu, pdf, jako wieloplikowe strony html, nagrania audio i video. Oprogramowanie dLibra odpowiada za zarządzanie wszystkimi funkcjami biblioteki cyfrowej, aplikacjami redaktorów i administratorów PBC oraz aplikacjami czytelników. System daje duże możliwości administratorom dLibry w zakresie zarządzania prawami na wielu poziomach, kontroli dostępu do repozytorium i poszczególnych obiektów cyfrowych.
 
Użytkownicy Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej otrzymali różnorodne i szerokie możliwości wyszukiwania i przeglądania zdigitalizowanych książek, czasopism i gazet, grafiki, kartografii oraz innych typów dokumentów. Możliwe jest wyszukiwanie według poszczególnych elementów opisu dokumentów /tzw. metadanach/, a także w pełnych tekstach zeskanowanych wydawnictw. Można również stosować operatory logiczne oraz różnorodne indeksy. Redaktorzy tworzący zasób i administratorzy PBC dbają nie tylko o jakość umieszczanych w zasobie PBC obiektów cyfrowych, ale również o wszechstronny opis i pełną charakterystykę rzeczową dokumentów >> przykładowy opis.
 
Dobrą orientację w bogatych zasobach PBC dają utworzone kolekcje cyfrowe jak „regionalia”, „czasopisma i gazety”, „galicjana”, „fotografie”, „starodruki”, „rękopisy”, „dokumenty życia społecznego” i wiele innych.
Sposobem na ciekawą prezentację bogatych zbiorów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej są wirtualne wystawy tematyczne. W chwili obecnej prezentowane są dwie wystawy pt. „Kresy jako motyw w literaturze i sztuce” i „Historia kultury polskiej we Lwowie”, a lista cyfrowych ekspozycji będzie rozwijana.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa umożliwia także jednoczesne przeglądanie zasobów innych polskich bibliotek cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa współuczestniczy w Europeanie – największym europejskim repozytorium prezentującym dziedzictwo kulturowe Europy, a także w projekcie ViFaOst – Wirtualnej Bibliotece Europy Wschodniej. Zasoby PBC są również przeszukiwane przez największe wyszukiwarki internetowe.  
 
Portal PBC posiada liczne elementy i funkcjonalności niezwykle użyteczne dla czytelników biblioteki cyfrowej. Są to m.in.:
 • pomoc online – program dla użytkowników PBC, dzięki któremu istnieje możliwość uzyskania przez nich pomocy w zakresie korzystania z zasobów cyfrowych. Moduł pomocy online zapewnia osobom wizytującym portal kontakt w czasie rzeczywistym z administratorami systemu i otrzymywanie wskazówek dotyczących przeglądania repozytorium oraz podpowiedzi w kwestiach technicznych,
 • newsletter – biuletyn informacyjny PBC subskrybowany przez użytkowników,
 • wiadomości RSS – możliwość subskrybowania przez użytkowników najnowszych wiadomości z portalu PBC, informacji o wprowadzonych publikacjach cyfrowych, planach digitalizacyjnych konsorcjum PBC,
 • FAQ – lista najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami udzielonymi przez administratorów systemu, 
 • formularze kontaktowe – pozwalają  użytkownikom na kontaktowanie się z twórcami PBC przy pomocy poczty elektronicznej,
 • komunikator – daje możliwość prowadzenia rozmów on-line w formie czatów,
 • forum dyskusyjne – pozwala na umieszczanie postów, wymianę informacji i opinii o PBC, digitalizacji i zamieszczonych dokumentach cyfrowych, 
 • moduł opinii i komentarzy – system umożliwiający dodawanie komentarzy do publikowanych wiadomości w portalu PBC.
Zapraszamy do korzystania z zasobów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. Dla użytkowników PBC przygotowano już ponad 5.100 dokumentów, a ich liczba jest systematycznie zwiększana.
 
Czytelnicy PBC korzystać mogą m.in. z takich dokumentów jak: 
 • książki współczesne: monografie i opracowania historyczne, podręczniki i różnorodne wydawnictwa uczelniane,
 • książki dawne /opublikowane do 1945 r./ m.in.: kolekcja dzieł z domowej biblioteki prof. Stanisława Pigonia, obecnie przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego ; publikacje traktujące o Galicji Środkowej i Wschodniej ; bogaty zbiór sprawozdań szkolnych wydawanych przez gimnazja, szkoły realne, zawodowe i seminaria w Galicji ; materiały publikowane przez organizacje i stowarzyszenia galicyjskie jak sprawozdania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
 • listy pisarzy do krytyka teatralnego Józefa Wiśniowskiego,
 • gazety i czasopisma : jest to kolekcja kilkudziesięciu tytułów prasowych z XIX i XX wieku, a wśród nich prasa rzeszowska, jarosławska, przemyska, lwowska, drohobycka, samborska,
 • kolekcje pocztówek, fotografii, pism urzędowych, druków ulotnych i innych dokumentów życia społecznego.  
Na uwagę czytelników zasługuje zbiór starodruków ze zbiorów WiMBP w Rzeszowie, a wśród nich dzieła m.in.: Mikołaja Reja, Macieja Miechowity, Erazma z Rotterdamu, Jana Długosza.
Do często wykorzystywanych przez czytelników PBC zbiorów należą cyfrowe kopie skorowidzów, zestawień statystycznych i spisów rejestrujących dane o urzędach, instytucjach i miejscowościach galicyjskich.
 
Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej tworzone są przez 5 instytucji należących do Konsorcjum PBC, są to:
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,
- Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej, 
- Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
 
Projekt „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” ma charakter otwarty, zapraszamy do współpracy biblioteki, uczelnie, stowarzyszenia i inne instytucje zainteresowane publikowaniem zbiorów w regionalnej bibliotece cyfrowej.
PBC daje jej uczestnikom możliwości rozszerzenia dostępu do zbiorów przechowywanych lokalnie, promowania publikacji regionalnych, lokalnych i naukowych.
W ramach PBC przewidujemy współpracę z bibliotekami pedagogicznymi i muzeami na Podkarpaciu w zakresie digitalizacji wybranych kolekcji książkowych i czasopiśmienniczych.
 
Dzięki realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej udało się stworzyć w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie pełną infrastrukturę sprzętowo-programową do utrzymywania i rozwoju zasobu cyfrowego.
 
W ramach projektu powstał system serwerowy z backupem i archiwizacją danych, którego główny punkt stanowi Centrum Przetwarzania Danych z czterema serwerami i oprogramowaniem do wirtualizacji zasobów. Serwery służą do przechowywania systematycznie powiększanego zdigitalizowanego zasobu, bezpiecznej jego archiwizacji, tworzenia kopii bezpieczeństwa, sprawnego zarządzania i administrowania biblioteką cyfrową oraz do udostępniania czytelnikom dokumentów cyfrowych i portalu PBC w sieci internetowej.  
Tworzeniu zasobu cyfrowego w WiMBP w Rzeszowie służy również rozbudowana w ramach projektu Pracownia Digitalizacji. Sprzęt i oprogramowanie tam zainstalowane pozwolą prowadzić w sposób profesjonalny prace związane z digitalizacją zbiorów. Zasób sprzętowy Pracowni Digitalizacji został powiększony o 3 nowe skanery dziełowe Bookeye 4 pozwalające bezpiecznie skanować dokumenty, w tym dzieła zabytkowe i unikatowe o różnych formatach i objętości. Zakupiono także komputery z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla administratorów i redaktorów PBC do obróbki graficznej, przetwarzania i  opracowywania zasobu cyfrowego. W Pracowni zainstalowano dodatkowy serwer do archiwizacji zasobu oraz program Document Express Enterprise do masowej konwersji plików skanów.
 
Istotnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było połączenie i zintegrowanie w jedną spójną sieć informatyczną trzech ważnych punktów projektu : Centrum Przetwarzania Danych - Pracownia Digitalizacji – budynek główny przy Sokoła, gdzie funkcjonują najważniejsze instalacje informatyczne. Podstawą tak zaprojektowanej infrastruktury jest sieć światłowodowa o dużej przepustowości integrująca cały system informatyczny. W ramach projektu wykonano roboty budowlane polegające na poprowadzeniu łącza światłowodowego pomiędzy Pracownią Digitalizacji i Centrum Przetwarzania Danych do głównego węzła sieci internetowej PIONIER w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Dzięki temu uzyskano szybkie synchroniczne łącza internetowe pozwalające przesyłać duże pakiety danych cyfrowych, sprawnie zarządzać zasobami i siecią informatyczną.    
 
Działania związane z rozbudową Pracowni Digitalizacji, instalacją infrastruktury sprzętowo-programowej do tworzenia, przechowywania i udostępniania zasobów zdigitalizowanych były częścią projektu Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. O innych elementach projektu i wprowadzonych w jego ramach innowacjach technologicznych w bibliotece napiszemy w osobnym artykule.
 
Główne prace związane z wdrożeniem infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem i integracją systemów informatycznych, migracją danych cyfrowych, utworzeniem portalu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej wykonała dla nas firma E-Service z Rzeszowa, której serdecznie dziękujemy za pełny profesjonalizm, duże zaangażowanie i dobrą współpracę w trakcie realizacji projektu.
 
 
  Oprac. Bożena Janda
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

 

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: