Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
22048236 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Rok Lema 2021

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Aktualności

„Kompetentni - kreatywni - aktywni” - szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. podkarpackiego

12-06-2020

„Kompetentni - kreatywni - aktywni”

 szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. podkarpackiego

 

Od czerwca do grudnia 2020 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie realizuje, opracowany w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, Projekt Szkoleniowy pn. „Kompetentni –kreatywni - aktywni”, w ramach Programu Dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”. Celem Projektu jest umożliwienie bibliotekarzom podniesienia kompetencji osobistych, zawodowych i informatycznych, ułatwiających im skuteczniejsze działania w zakresie pracy z młodymi czytelnikami, poszerzenie oferty bibliotecznej o nowe usługi dostosowane do ich potrzeb, z zastosowaniem nowych technologii informacyjnych.

 

W ramach Projektu odbędzie się 9 szkoleń. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom i prowadzącym, szkolenia zrealizowane zostaną online, w formie webinariów.

 

Dzięki dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszystkie szkolenia są dla uczestników bezpłatne. Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach w formie elektronicznej.

 

Nabór na szkolenia realizowany jest w bezpośrednim kontakcie z dyrektorami bibliotek publicznych woj. podkarpackiego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Szkolenie I.

„Jak dogadać się z nastolatkiem - warsztat dla bibliotekarzy z budowania relacji”, szkolenie online /webinarium/ realizowane w dwóch częściach dla 15 osób.

Termin: Część I – 23 czerwca 2020 r. w godz. 13.00 – 15.30

 Część II – 24 czerwca 2020 r. w godz. 13.00 – 15.30

Szkolenie z zakresu komunikacji społecznej, mające na celu wyposażenie bibliotekarzy w umiejętności porozumiewania się z współczesnym młodym czytelnikiem, funkcjonującym w świecie smartfonów i Internetu, posługującym się własnym językiem, często trudnym do zrozumienia dorosłemu. Zajęcia warsztatowe ułatwią uczestnikom poznanie świata nastolatka, spojrzenie jego oczami i zbudowanie mostów do bycia w relacji.

Prowadzący: Alina Łysak, magister pedagogiki i kulturoznawstwa. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowała, jako pedagog specjalny. Obecnie pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, gdzie może połączyć trzy swoje zainteresowania – pracę z dziećmi i młodzieżą, książki i social media.  Projektuje mobilne gry miejskie dla MBP Wrocław; jest autorką gry „Super Geek”, która jest wykorzystywana podczas lekcji bibliotecznych.

Realizator szkolenia online – „Good Books Marcin Skrabka” www.goodbooks.pl

 

Szkolenie II.

„Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenie lokalną historią”, szkolenie online /webinarium/ realizowane w dwóch częściach dla 15 osób.

Termin: Część I – 2 lipca 2020 r. w godz. 12.00 – 14.30

 Część II – 3 lipca 2020 r. w godz. 12.00 – 14.30

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające realizować projekty i zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem nowych technologii oraz gier planszowych. Dowiedzą się jak aktywizować młodzież wykorzystując regionalne zbiory biblioteki i równocześnie popularyzować historię miejscowości i dorobek twórców pochodzących z regionu.

Prowadzący: Michał Szmaj, Pedagog i historyk-regionalista. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Harcerz. Od lat zajmuje się wychowaniem młodzieży za pomocą harcerskiej metody wychowawczej. Szkoli instruktorów harcerskich, kilka lat pracował z osobami niepełnosprawnymi. Twórca wielu gier terenowych oraz miejskich, mających na celu m.in. zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa lokalnego. Lubi zarówno tworzyć gry jak i w nich uczestniczyć. Na co dzień pracuje w Ośrodku Kultury w Ostrzeszowie – małym miasteczku na południu Wielkopolski. Inicjator i koordynator wielu projektów społecznych i kulturalnych.

Realizator szkolenia online – „Good Books Marcin Skrabka” www.goodbooks.pl

 

Szkolenie III.

„Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek”, szkolenie jednodniowe, 6h, 15 osób.

Termin: 4 września 2020 r. w godz. 10.00 – 14.30

Warsztaty z zakresu nowych technologii informatycznych w bibliotekach. Celem warsztatów jest charakterystyka i analiza zjawiska biblioteki drugiej generacji w kontekście działalności tradycyjnych instytucji bibliotecznych, ale także przygotowywanych przez nie cyfrowych projektów (np. cyfrowych bibliotek, archiwów, wystaw). W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania biblioteki w świecie mediów społecznościowych, kultury konwergencji czy mobilnych urządzeń, treści i aplikacji. Zostaną przedstawione możliwości wykorzystania wybranych interaktywnych narzędzi, które pracownicy bibliotek mogą z powodzeniem wykorzystywać w ramach oferowanych przez te instytucje informacyjnych usług. Bibliotekarze podniosą swoje kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi Web 2.0 oraz możliwości, jakie oferuje dzisiaj zjawisko mobilności urządzeń i aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tych technologii w pracy z młodym czytelnikiem.

Prowadzący: Grzegorz Gmiterek, (doktor bibliologii i informatologii) adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystywania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka 2.0 Warszawa 2011.

 

Szkolenie IV.

„Nowoczesne formy promocji czytelnictwa: jak stworzyć i wypromować udane wydarzenie literackie, nie tylko dla młodych”, szkolenie jednodniowe, 6h, 15 osób.

Termin: 15 września 2020 r. w godz. 10.00 -14.30

Szkolenie pozwoli uczestnikom, bibliotekarzom z bibliotek publicznych, wzmocnić swoje kompetencje w zakresie bycia także animatorem i menadżerem kultury, a równocześnie zapozna z nowymi pomysłami i rozwiązaniami, które okażą się przydatne przy planowaniu i realizacji przyszłych projektów. Prowadzący: Iwona Haberny, laureatka nagrody Książka Roku IBBY 2017 w kategorii „Propagowanie czytelnictwa”. Promocja książek zajmuje się od 23 lat, najpierw, jako szef działów promocji w dużych wydawnictwach, a obecnie, jako właścicielka agencji specjalizującej się w organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych oraz prezes fundacji Bookowy Dom, której celem jest promocja kultury w środowiskach, gdzie dostęp do niej jest trudniejszy. Stworzyła i organizuje nagradzany Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Rabka Festival”, który odbywa się w uzdrowisku specjalnie dedykowanym dzieciom.

 

V. Szkolenie

„Promocja usług bibliotecznych w przestrzeni wirtualnej”, szkolenie jednodniowe, 6h, 15 osób.

Termin: 12 października 2020 r. w godz. 10.00 – 13.30

Warsztaty dla bibliotekarzy z zakresu kształtowania umiejętności wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy biblioteki. Bibliotekarze dowiedzą się, jak przygotować plan promocji wydarzenia organizowanego przez bibliotekę̨, a w szczególności określić grupy odbiorców, opracować przekaz internetowy i skutecznie go wysłać. Poznają aplikacje internetowe, dobre przykłady stron internetowych i profili w mediach społecznościowych. Integralną częścią warsztatu będzie nauka pisania tekstów promocyjnych przeznaczonych do publikacji w Internecie oraz tajemnice przestrzeni wirtualnej.

Prowadzący: Grzegorz Winnicki, absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej UMCS w Lublinie; doktorant w Instytucie Socjologii KUL JP II; od 2019 roku prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL JP II (technologia informacyjna, warsztat fotograficzny i fotografia w komunikacji społecznej) i Instytucie KUL JP II (warsztaty animatora kultury, warsztaty medialne), Instruktor metodyczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Latarnik PCRS, certyfikowany Trener Narodowego Centrum Kultury.

 

VI. Szkolenie

„Jak zorganizować konkurs online w bibliotece?”/szkolenie z zakresu wykorzystywania nowych technologii informatycznych w pracy biblioteki/, szkolenie online, 6 godzin lekcyjnych, 20 uczestników

Termin: Część I - 9 listopada 2020 r. w  godzinach 9.00-11.30

 Część II – 10 listopada 2020 r. w godzinach 9.00 – 11.30

Podczas szkolenia omówione zostaną zalety i wady konkursów online, najlepsze metody opracowywania konkursów. Wskazane zostaną także najlepsze miejsca, w których można opublikować konkurs biblioteki w taki sposób, żeby był on skuteczny i trafił do jak największej liczby osób. Szkoleniu towarzyszy dodatkowo wykładnia prawna, związana m.in. np. z RODO – pozwalająca uzyskać wiedzę na temat tego, jak taki konkurs przeprowadzić bezpiecznie od strony prawnej.

Prowadzący: Konrad Grochowski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na wydziale Zarządzania i Marketingu. Od początku swej pracy zawodowej związany w marketingiem w Internecie. Zajmuje się e-marketingiem w szczególności tworzeniem, newsletterów, kampanii promocyjnych, prowadzeniem mediów społecznościowych, tworzeniem stron internetowych, pozycjonowaniem oraz optymalizacją serwisów. Pisze również artykuły dla branżowych magazynów oraz serwisów internetowych.

Realizator szkolenia online – „Good Books Marcin Skrabka” www.goodbooks.pl

 

VII. Szkolenie

„Tworzenie materiałów wizualnych przydatnych w pracy biblioteki z wykorzystaniem dostępnych w Internecie bezpłatnych programów graficznych”, warsztaty komputerowe, dwudniowe, 2x 6h=16h, 15 osób.

I dzień  19 listopada 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00

II dzień 20 listopada 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00

Uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia grafik, ikonografik, plakatów, ulotek, zaproszeń i innych materiałów graficznych przydatnych w pracy biblioteki, z wykorzystaniem dostępnych w sieci Internet, bezpłatnych programów graficznych.

Prowadzący: Tomasz Kasperczyk, grafik komputerowy, operator DTP, webmaster; realizuje projekty stron internetowych, animacji flashowych, prezentacji multimedialnych.

 

VIII. Szkolenie

„Nawyki bibliotekarzy i czytelników. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić” /szkolenie z zakresu rozwoju osobistego bibliotekarzy/, szkolnie online, 4 godziny lekcyjne, 20 uczestników.

Termin: 27 listopada godz. 10.00 -13.30

W trakcie szkolenie bibliotekarze poznają szereg zagadnień związanych z towarzyszącymi nam, na co dzień nawykami, zarówno tymi, które ułatwiają nam funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym, jak i te, które mogą je utrudniać.

1. Nawyki:  Jak działają?; Jak wykształcić nowe?; Które są najważniejsze?;

2. Nawyki jednostek - bibliotekarzy; czytelników;

3. Nawyki organizacji - bibliotek; partnerów;

4. Nawyki skutecznego działania;

5. Samoanaliza - plan rozwoju osobistego. 

 

Prowadząca: Ewa Nowak-Koprowicz, magister zarządzania i marketingu, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej i Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias w Lizbonie. Związana z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od kilkunastu lat koordynuje działalność sieci informacji europejskiej w województwie podkarpackim współpracując m.in. z Komisją Europejską, parlamentem Europejskim, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Realizatorka programów nauczania,  szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego.

 

IX. Szkolenie

„Biblioteka hybrydowa – jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline” /szkolenie z zakresu wykorzystywania nowych technologii informatycznych w pracy biblioteki/, 3 godziny lekcyjne, 20 uczestników.

Termin: 2 grudnia 2020 r. godz. 9.00- 11.30

Pandemia COVID19 rzuciła wyzwanie bibliotekom na całym świecie. Po pierwszym lockdownie do właśnie biblioteki otworzyły się, jako pierwsze i nieprzerwanie działają mimo kolejnej fali zachorowań. Kiedy teatry, muzea, ośrodki kultury czy sale koncertowe pozostają zamknięte – okazuje się, że właśnie bibliotekarze trwają nieprzerwanie na swoich stanowiskach.. Biblioteka hybrydowa działa dwukierunkowo, w dwóch światach - online i tym rzeczywistym. Biblioteki miały i cały czas mają produkt - książkę/płytę/grę/film, który jest namacalny, realny. Produkt, który jako jedyny w kulturze jest dostępny i to darmowo w czasie pandemii. Równocześnie biblioteki mają szerszą misję - kulturotwórczą i tutaj w czasie pandemii zyskuje świat Internetu. Celem szkolenia jest pokazanie, jak oba światy mogą się przenikać i dzięki temu następuje rozszerzenie usług biblioteki i podniesienie jej atrakcyjności dla czytelników i użytkowników.

Prowadzący: Marcin Skrabka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Stypendysta MKiDN w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. Całe życie zawodowe związany z książkami, edukacją kulturalną oraz nowymi technologiami. Badacz zjawisk kulturowych, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturowej, budowania nowoczesnej oferty instytucji kultury oraz wykorzystania big data w zarządzaniu kulturą. Na co dzień prowadzi inicjatywę Good Books, skupiającą edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji kadr kultury.

Realizator szkolenia online – „Good Books Marcin Skrabka” www.goodbooks.pl

 

Link do podsumowania projektu: http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,4367,kompetentni-kreatywni-aktywni-podsumowanie-projektu.html

 

Koordynator projektu: Lucyna Kloczkowska,
Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Rzeszowie


 


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: