Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
12211134 razy

Pogoda

ZOBACZ TAKŻE:

 

 

 

 


 

Współpraca z

Współpraca z

Grupa iCEA

Współpraca z

Współpraca z

ZAKUP NOWOŚCI

 

 


Zakup nowości wydawniczych w 2016 r. zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

Wirtualna Kolekcja Czasopism

Aktualności

Nabór na stanowisko pracy specjalisty ds. digitalizacji - na zastępstwo

05-03-2018

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
 ogłasza nabór pracowników na wolne stanowisko pracy

 specjalisty ds. digitalizacji (na zastępstwo)

 

1. Wymagania dla kandydata:

1) wykształcenie wyższe (preferowane: historia, archiwistyka lub bibliotekoznawstwo),

2) znajomość problematyki bibliotek cyfrowych,

3) znajomość źródeł informacji (tradycyjnych i elektronicznych),

4) znajomość zasad opracowania bibliograficznego dokumentów dawnych,

5) biegła znajomość obsługi komputera,

6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Wymagane cechy
: odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, systematyczność, wysoka kultura osobista, otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i poznawanie nowoczesnych technologii informatycznych, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres.
 

Mile widziane: - certyfikat ECDL lub Microsoft IT Academy,
                          - znajomość zagadnień dotyczących grafiki komputerowej w szczególności 
                            pakietu CorelDRAW (modułu PHOTO-PAINT),
                          - znajomość języka łacińskiego, ukraińskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
 

2. Do zakresu obowiązków należeć będą prace związane z tworzeniem zasobu cyfrowego Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej i portalu „Przeszłość w pamiątkach ukryta”, w tym m.in.:

1) opracowywanie formalne i rzeczowe dokumentów /dawnych książek i czasopism, dokumentów  archiwalnych, pamiątek, zdjęć, map itp./,

2) wprowadzanie zasobów cyfrowych do bazy Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej /praca redaktora PBC/,

3) obróbka cyfrowa dokumentów zeskanowanych,

4) opracowywanie tematycznych kolekcji cyfrowych,

5) redagowanie portalu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, tworzenie tekstów promujących zasoby cyfrowe PBC,

6) współpraca przy tworzeniu zasobu cyfrowego serwisu „Przeszłość w pamiątkach ukryta”.

 

3. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
3) wynagrodzenie zasadnicze  2.100,00 zł brutto,
4) dodatek stażowy,
5) pakiet socjalny.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem,

4) oświadczenie o treści:


Ja,  …………………………………

                  Imię i nazwisko

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)”.

2. Przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem  tak zebranych danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sokoła 13, 35 – 010 Rzeszów,

2) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,

3) obowiązek podania danych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),

4) podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), jest dobrowolne.

……………………..                                                                 ……………………………………

(miejscowość i data)                                                             (czytelny własnoręczny podpis)”

 

 

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy umieścić w kopercie lub teczce z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. digitalizacji (zastępstwo) - Pracownia Digitalizacji” i złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 28 marca 2018 r. do godz. 15.00  lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.


Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 
Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:

Kadry WiMBP w Rzeszowie, tel. (17) 86 69-405, e-mail: 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.03.2018 r.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: