Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
12211128 razy

Pogoda

ZOBACZ TAKŻE:

 

 

 

 


 

Współpraca z

Współpraca z

Grupa iCEA

Współpraca z

Współpraca z

ZAKUP NOWOŚCI

 

 


Zakup nowości wydawniczych w 2016 r. zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

Wirtualna Kolekcja Czasopism

Aktualności

Nabór na stanowisko pracy specjalisty ds. digitalizacji

05-03-2018

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy specjalisty ds. digitalizacji

w Pracowni Digitalizacji Dźwięku

 

1. Wymagania dla kandydata:

1) wykształcenie minimum średnie,

2) znajomość:
            - podstaw obsługi programów DAW,
            - podstaw w zakresie realizacji dźwięku,
            - podstaw w zakresie restauracji dźwięku,

3) dobra znajomość zagadnień informatycznych w zakresie obsługi komputerów i urządzeń peryferyjnych,

4) wskazane: dobry słuch muzyczny, znajomość zagadnień związanych z różnymi gatunkami muzycznymi,

5) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Mile widziany
: certyfikat ECDL lub Microsoft IT Academy.


Wymagane cechy
: odpowiedzialność, sumienność, dokładność, dyspozycyjność, systematyczność, wysoka kultura osobista, umiejętności przekazywania wiedzy, otwartość na zdobywanie nowych umiejętności, kreatywność, umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres. 


2. Do zakresu obowiązków należeć będą, m.in.:

1) praca związana z realizacją dźwięku: rejestrowanie, montaż, mastering, oraz postprodukcja nagrań (w szczególności audiobooków),

2) praca związana z digitalizacją dźwięku: cyfryzacja oraz restauracja nagrań muzycznych (m.in. z muzyką poważną, rozrywkową, ludową i jazzem) zapisanych na płytach winylowych oraz na nośnikach magnetycznych,

3) obsługa sprzętu zainstalowanego w Pracowni Digitalizacji Dźwięku,

4) obsługa systemu zarządzania archiwami medialnymi,

5) opracowanie rzeczowe i formalne zbiorów muzycznych,

6) prace związane z digitalizacją innych dokumentów w Pracowni Digitalizacji.

 

3. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) wynagrodzenie zasadnicze  2.200,00 zł brutto,
4) dodatek stażowy,
5) pakiet socjalny.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) oświadczenie o treści:

Ja,  …………………………………

                  Imię i nazwisko

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)”.

2. Przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem  tak zebranych danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sokoła 13, 35 – 010 Rzeszów,

2) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,

3) obowiązek podania danych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),

4) podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), jest dobrowolne.

 

……………………..                                                                ……………………………

(miejscowość i data)                                                        (czytelny własnoręczny podpis)”

 

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy umieścić w kopercie lub teczce z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. digitalizacji - Pracownia Digitalizacji Dźwięku” i złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 27 marca 2018 r. do godz. 15.00  lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
 

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.


Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:

Kadry WiMBP w Rzeszowie, tel. (17) 86 69-405, e-mail:
 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 7.03.2018 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: