Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
22049159 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Rok Lema 2021

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Aktualności

„Siła kompetencji – kierunek wzmacniamy wizerunek”. Szkolenia dla bibliotekarzy 2017

06-06-2017

„Siła kompetencji – kierunek wzmacniamy wizerunek”

Szkolenia dla bibliotekarzy 2017

 
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie realizuje, opracowany w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, Projekt szkoleniowy „Siła kompetencji – kierunek wzmacniamy wizerunek”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”. Strategicznym celem Programu jest uzyskanie przez pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli nowych umiejętności oraz podniesienie prestiżu bibliotek publicznych i zmiana postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.
 

W ramach Projektu, w okresie od czerwca do listopada 2017 roku, odbędzie się 9 szkoleń zgodnie z podanym niżej harmonogramem.


Uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach umożliwi 156 bibliotekarzom z bibliotek publicznych woj. podkarpackiego podniesienie kompetencji osobistych, zawodowych i informatycznych, ułatwiających im realizację nowatorskich działań i form pracy skierowanych w dużej mierze do młodego czytelnika, dostosowanych do jego potrzeb, skuteczne realizowanie nowych funkcji biblioteki. Nowe umiejętności uczestnicy uzyskają na szkoleniach warsztatowych, prowadzonych aktywizującymi metodami przez profesjonalnych trenerów. W rezultacie wpłynie to na podniesienie standardów usług bibliotecznych, kształtowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarzy oraz bibliotek i zwiększenie ich prestiżu w społeczności lokalnej. Pozwoli na budowanie renomy biblioteki, jako miejsca, w którym warto bywać.
 

Dzięki uzyskanej przez WiMBP w Rzeszowie dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego wszystkie szkolenia są dla uczestników bezpłatne. Biblioteki delegujące pokrywają jedynie koszty dojazdów.

 

Tematyka i terminy szkoleń:


I. Szkolenie

Rola biblioterapii w pracy bibliotekarza”, szkolenie 1 dniowe, 6 godzinne, 16 miejsc.

Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych, wyboru grupy docelowej i skutecznego rozpoznania jej problemów; poznają metody wykorzystania tekstów literackich do celów terapeutycznych.

Termin: 6 czerwca 2017 r. (wtorek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 – 15.15.

Trener: Elżbieta Nawrocka, bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem, bibliotekoznawca, bibliofilka /podyplomowe studia menadżerskie dla twórców, artystów, animatorów kultury Uniwersytetu Warszawskiego, biblioterapia z elementami innych terapii twórczych w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej w Warszawie/ od 10 lat prowadzi zajęcia edukacyjne oraz szkolenie m.in. z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, Absolwentka Szkoły Trenerskiej STOP.

 

II. Szkolenie

Porusz literaturę! Warsztaty animacji poklatkowej dla bibliotekarzy”, szkolenie 1 dniowe, 6 godzinne dla 30 osób realizowane w dwóch grupach po 15 osób, łącznie 2 dni.

Uczestnicy poznają nowatorską formę popularyzacji wartościowej literatury wśród młodych czytelników; zdobędą nowe umiejętności prowadzenia ciekawych aktywizujących zajęć z młodzieżą - samodzielnego wykonania animacji wybranego fragmentu tekstu.

Grupa I - 8 czerwca 2017 r. (czwartek) – 15 miejsc

Grupa II – 13 czerwca 2017 r. (wtorek) – 15 miejsc

Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 – 15.15

Trener: Magdalena Krzosek /Reżyseria Dźwięku (kier. Inżynieria Akustyczna) oraz Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne (kier. Kulturoznawstwo) na AGH w Krakowie/, realizator dźwięku i obrazu, koordynatorka techniczna (2013-2015) Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA w Krakowie. Współpracowała także z festiwalem animacji StopTrik (Niepołmice), Etiuda&Anima (Kraków) oraz Animator (Poznań). Obecnie współpracuje z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, jako realizator multimediów oraz realizuje pracę doktorska na Uniwersytecie Rzeszowskim, w dużej części poświęconą filmowi animowanemu.

 

III. Szkolenie

Kilka rozwojowych inspiracji drogą do efektywnej animacji – warsztaty dla bibliotekarzy prowadzone w oparciu o metodę KLANZY”, szkolenie 1 dniowe, 8 godzinne, 16 miejsc.

Termin: 4 września 2017 r. (poniedziałek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 – 16.40.

Warsztaty mające na celu zwiększenie efektywności działań w bibliotekach w zakresie prowadzenia animacji czasu wolnego. Stanowią inspirację do poszukiwania twórczych i zarazem nowych form pracy z grupą. Przyczynią się także do rozwoju empatii, pasji i zainteresowań oraz kompetencji społecznych przydatnych w pracy - efektywnej komunikacji, współpracy oraz wystąpień publicznych.

Warsztaty poprowadzą trenerzy rzeszowskiego oddziału KLANZY.

 

IV. Szkolenie

Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników - flashmob, lipdub, gra miejska” – warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych, Szkolenie 1 dniowe, 8 godzinne, 16 miejsc.

Uczestnicy poznają innowacyjne metody pracy ze współczesnym czytelnikiem. Poznają teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji flashmobów, lipdubów oraz gier miejskich, a także sposoby ich wykorzystania w pracy aktywizującej z użytkownikiem w różnym wieku oraz jako elementy promocji biblioteki w społeczności lokalnej.

Termin: 19 września 2017 r. (wtorek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 – 16.40.

Trener: Magdalena Cyrklaff, certyfikowany trener rozwoju umiejętności psychospołecznych, animator społeczno-kulturalny, wykładowca akademicki, menadżer kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, posiada bogate kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu m.in. warsztatów i treningów interpersonalnych, rozwoju kreatywności, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i gier w edukacji. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach pedagogizacji poprzez ukierunkowane czytelnictwo i wyselekcjonowane materiały audiowizualne, współczesnych metodach animacji i promocji .

 

V. Szkolenie

Wzmacnianie wizerunku bibliotekarza - sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”, szkolenie 2  dniowe, 16godzinne, 16 miejsc.

Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji osobistych bibliotekarzy Obejmujące takie zagadnienie jak: sztuka komunikacji, autoprezentacja, wystąpienie publiczne. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak radzić sobie w sytuacji wystąpień publicznych, w jaki sposób budować wiarygodność osobistą, jakie są zasady i warunki budowania skutecznego przekazu.

Termin: 21-22 września 2017 r. (czwartek-piątek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 - 16.40 (I dzień) i 8.30 - 15.10 (II dzień).

Trener: Maja Branka, trenerka z piętnastoletnim doświadczeniem /ponad 4000 godzin/, specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień publicznych, rzecznictwa, absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Treningu Grupowego.

 

VI. Szkolenie

Profesjonalna obsługa klienta w bibliotece”, szkolenie 2 dniowe, 16 godzinne, 16 miejsc.

Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego bibliotekarzy. Uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego procesu komunikacji w obsłudze klienta-użytkownika biblioteki, poznają metody pracy z trudnym klientem, nabędą umiejętność odmowy w sytuacji nieuzasadnionych roszczeń, skuteczne sposoby przekonywania; umiejętności wyrażania własnych opinii i przekonań.

Termin: 5-6 października 2017 r. (czwartek-piątek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 - 16.40 (I dzień) i 8.30 - 15.10 (II dzień).

Trener: Piotr Szczęsny, doświadczony trener /ponad 10 000 godzin szkoleń/, w pracy trenerskiej przywiązuje ogromną rolę do aktywizacji uczestników, autor licznych publikacji, m.in. na temat zarządzania relacjami z klientami, pracy trenera i efektywnych narzędzi szkoleniowych, zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, czy budowania zespołu i motywowania /m.in. Doradztwo zawodowe - Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, trener Umiejętności Poznawczych – Uniwersytet Warszawski, międzynarodowy certyfikat w dziedzinie treningu, uczenia się i rozwoju, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Członek Stowarzyszenia MENSA Polska/.

 

VII. Szkolenie

Pisz skutecznie w Internecie - warsztaty dla bibliotekarzy”, szkolenie 1 dniowe, 6 godzinne, 16 miejsc. Uczestnicy nabędą umiejętności pisania tekstów do zamieszczenia na stronach internetowych, jak dostosować przekaz i formę, by był zrozumiały i działał na czytającego /teksty informacyjne, prośby o patronat, newslettery/. Podniosą swoje kompetencje w zakresie pisania zwięźle, kulturalnie i na temat, Poznają strukturę tekstu, język korzyści i typy chwytliwych tytułów, zasady przygotowania przekonującej notatki prasowej oraz prośby o patronat.

Termin: 10 października 2017 r. (wtorek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 – 15.15

Trener: Joanna Krupa, z wykształcenia psycholog, współautorka strategii komunikacji marketingowej, kampanii, działań PR i projektów edukacyjnych; redaktorka Mapy Kultury – portalu oddolnej promocji kultury, digitalizacji dziedzictwa kulturowego i wspierania dziennikarstwa obywatelskiego w Narodowym Centrum Kultury.

 

VIII. Szkolenie

Efektowne i efektywne materiały wizualne w bibliotece – warsztaty komputerowe”, szkolenie 2 dniowe, 16 godzinne, 15 miejsc.

Szkolenie z zakresu wykorzystywania nowych technologii informatycznych, którego celem zwiększenie umiejętności bibliotekarzy tworzenia i edycji różnych form grafiki komputerowej, którą z powodzeniem mogą wykorzystać w swojej pracy. Bibliotekarze wzbogacą swoją wiedzę na temat grafiki komputerowej; pozyskają wiedzę na temat praw autorskich i wolnych licencji; nabędą umiejętności tworzenia szybkich i efektownych projektów graficznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej pracy.

Termin: 19-20 października 2017 r. (czwartek-piątek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach: 10.00 - 16.40 (I dzień) i 8.30 - 15.10 (II dzień).

Trener: Tomasz Kasperczyk, grafik komputerowy, operator DTP, webmaster; realizuje projekty stron internetowych, animacji flashowych, prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności formatowania zdjęć, tworzenia grafik, infografik, plakatów, zaproszeń i innych materiałów graficznych przydatnych w pracy biblioteki z wykorzystaniem z dostępnych w sieci bezpłatnych programów graficznych

 

IX. Szkolenie

Media społecznościowe w promocji biblioteki – warsztaty komputerowe”, szkolenie 1 dniowe, 8 godzinne, 15 miejsc.

Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności w zakresie prowadzenia komunikacji z użytkownikami bibliotek za pomocą mediów społecznościowych, poznają zasady i narzędzia pomocne przy planowaniu i prowadzeniu komunikacji, podstawy tworzenia strategii komunikacji w mediach sopołecznościowych, wewnętrzne narzędzia i reguły, które ułatwiają prowadzenie konkretnych kanałów w mediach społecznościowych (m.in. analiza statystyk, planowanie postów, pozycjonowanie treści wideo; przykłady zewnętrznych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu mediów społecznościowych (m.in. programy graficzne, źródła darmowych grafik, wideo oraz muzyki, programy do tworzenia animacji.

Termin: 27 października 2017 r. (piątek)

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, w godzinach 10.00 – 16.40.

Trener: Miriam Kołak, absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Animacja Kultury, redaktorka portalu Platforma Kultury dla praktyków i animatorów kultury, administruje profilami Platformy Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Wschodu Kultury na portalach Facebook, YouTube, Google+ oraz Instagram.

 

Szkolenia odbywają się w sali szkoleniowej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 17, wyposażonej w rzutnik multimedialny, ekran, laptop, dostęp do Internetu, flipchart, odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych na szkolenia informatyczne. Sala zapewnia możliwość dowolnej aranżacji w zależności od potrzeb oraz zaplecze socjalne.
 

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i wyżywienie („przerwy kawowe” i obiady) oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach, w przypadku szkolenia dwudniowego – również nocleg i kolację w trzygwiazdkowym hotelu „Hetman”, zlokalizowanym przy ul. Langiewicza 19A, bliskim sąsiedztwie sali szkoleniowej.

 

Nabór uczestników na szkolenia przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się bezpośrednio z dyrektorami i kierownikami bibliotek publicznych woj. podkarpackiego.

 

 Lucyna Kloczkowska
Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego
WiMBP w Rzeszowie
Koordynator Projektu

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Relacje ze szkoleń:

  1. „Rola biblioterapii w pracy bibliotekarza – programy edukacyjne i literackie z elementami biblioterapii i bajkoterapii”
  2. „Porusz literaturę! Warsztaty animacji poklatkowej dla bibliotekarzy"
  3. „Kilka rozwojowych inspiracji drogą do efektywnej animacji – warsztaty dla bibliotekarzy prowadzone w oparciu o metodę KLANZY”
  4. „Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników – flashmob, lipdub, gra miejska”
  5. „Wzmacnianie wizerunku bibliotekarza, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”
  6. „Profesjonalna obsługa klienta w bibliotece”
  7. „Pisz skutecznie w Internecie”
  8. „Efektowne i efektywne materiały wizualne w bibliotece”
  9. „Media społecznościowe w promocji biblioteki”

 

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: